Pirmdiena, 05. Decembris, 2022. Klaudijs, Sabīne, Sarma
Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku oficiālais tūrisma portāls

Profesionāļiem


Tūrisma sistēma Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā

Teritoriju apkalpo Bauskas tūrisma informācijas centrs (Bauskas TIC), kurš darbojas atbilstoši apstiprinātajam Reglamentam.

Uz Deleģējuma līguma un ikgadējas Vienošanās pamata  Bauskas TIC apkalpo arī Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu un veic šādus uzdevumus

1) informācijas ievietošanu mājas lapā www.visit.bauska.lv (dažādās sadaļās latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, igauņu valodā);
2) informācijas precizēšanu, labošanu un sagatavošanu  dažādiem tūrisma izdevumiem;
3) konsultāciju sniegšanu esošajiem un jaunajiem novada tūrisma objektiem un pakalpojumu sniedzējiem (to apsekošanu pēc nepieciešamības), izsūta profesionālu informāciju pa e-pastu;
4) informācijas precizēšanu un tās sniegšana tūristiem Bauskas TIC birojā klātienē, pa telefonu, e-pastu;
5) kopīgu mārketinga aktivitātāšu veikšanu, atbilstoši noslēgtiem līgumiem, kā piemēram – kopīgu tūrisma brošūru izdošanu, akciju organizēšanu, dalību tūrisma izstādēs utml.;

*Komunikācijas vadlīnijas

Lai iekļautu objektu vai tūrisma pakalpojumu datu bāzē, ir jāaizpilda šis pieteikums! 

Tūrisma attīstības un plānošanas dokumenti

Par tūrisma attīstības un plānošanas dokumentu izstrādi un realizāciju, pētījumu veikšanu  Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā atbild katra novada pašvaldība.  Uz doto brīdi teritorijā ir izstrādāti šādi tūrisma attīstības dokumenti:

Bauskas novada tūrisma attīstības programma 2015.-2020.
Iecavas novada tūrisma attīstības stratēģija 2017.-2021.
Vecumnieku novada tūrisma stratēģija 2018-2023.
Rundāles novads - atsevišķa dokumenta nav

 

Tūrisma statistika un tūrisma pārskati

Bauskas TIC apkopo teritorijas nozīmīgāko objektu un pasākumu statistiku, kuru izmanto tūrisma tendenču analīzei. Bauskas TIC nesniedz ziņas par objektu statistikas datiem, tie iegūstami sazinoties ar konkrētiem objektiem.

Paveiktais tūrismā 2017.gadā, tendences 
2017.g. vasaras sezonas pārskats Bauskas apkārtnē 
Paveiktais tūrismā 2016.gadā, tendences 
Paveiktais tūrismā 2015.gadā, tendences

 

 

Noderīga informācija

Tūrisma informācija un organizācijas:

Par informācijas ievietošanu valsts materiālos un portālā www.latvia.travel
Latvijas tūrisma organizācijas 

 

Statistika:

Tūrisma pētījumi
LR Centrālās statistikas pārvaldes tūrismu raksturojošie dati 
Kultūras Kultūras karte

 

Kvalitāte un sertifikācija:

Naktsmītņu sertifikācija
Kvalitātes prasības lauku tūrisma mītnēm
Lauku Ceļotāja sertifikāti:  "Zaļais sertifikāts" un kultūras mantojuma zīme „Latviskais mantojums" utml

 

Likumi un noteikumi:

Tūrisma likums
Likumi un normatīvie akti lauku tūrisma uzņēmējiem
Tūristu gida sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība
Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība
Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana
Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem