Otrdiena, 19. Septembris, 2017. Muntis, Verners
Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada oficiālais tūrisma portāls

Atbalsts tūrisma uzņēmējiem


Atbalsts tūrisma uzņēmējiem

 

Bauskas Tūrisma informācijas centrs
 Bauskas novada administrācija

 • Savas kompetences ietvaros sniedz atbalstu un bezmaksas konsultācijas par tūrisma jautājumiem (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem);
 • Ievieto apsekotos un prasībām atbilstošos tūrisma pakalpojumu sniedzējus tūrisma datubāzē www.tourism.bauska.lv;
 • Izsniedz izziņu (LAD, LVC u.c. institūcijām) par tūrisma pakalpojumu sniedzēja atrašanos tūrisma datu bāzē www.tourism.bauska.lv
 • TIC birojā izvieto Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju reklāmas materiālus, veicina reklāmas materiālu savstarpējo apmaiņu;
 • Sadarbojas ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem tūrisma produktu veidošanā un popularizēšanā;
 • Organizē informatīvus seminārus, izsūta aktuālu informāciju datubāzē esošajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem;
 • Organizē tūrisma brošūru, karšu u.c. informatīvu materiālu par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem izdošanu un izplatīšanu;
 • Pārstāv Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma intereses dažādās institūcijās (Zemgales plānošanas reģionā, Zemgales tūrisma asociācijā, Tūrisma attīstības valsts aģentūrā);
 • Koordinē un realizē Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma mārketinga aktivitātes ( dalība tūrisma izstādē Balttour un citās starptautiskajās tūrisma izstādēs un darba semināros).

Adrese un kontakti:

Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901
Tālr./fakss 639 23 797, 27746484,  inese.turkupole.zilpure@bauska.lv  

Kontaktpersona: Inese Turkupole-Zilpure

 

Darba laiks:

Janvāris - Aprīlis            P-Pt   9:00-17:00     S, Sv  10:00-14:00
Maijs                              P-Pt   9:00-17:00      S, Sv  10:00-16:00
Jūnijs - Augusts             P-Pt    9:00-18:00     S, Sv  10:00-16:00
Septembris                     P-Pt   9:00-17:00      S, Sv  10:00-16:00
Oktobris - Decembris    P-Pt   9:00-17:00      S, Sv  10:00-14:00

 

Noderīgas saites tūrisma uzņēmējiem

 

Mācību materiāli un statistika:

Kvalitāte un sertifikācija:

Likumi un noteikumi:

 • Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana http://likumi.lv/doc.php?id=110209
 • Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību http://likumi.lv/doc.php?id=208158&from=off